Johdanto

Mitkä ovat tapahtumamarkkinoinnin tärkeimmät trendit lähitulevaisuudessa?

Messukeskus haastatteli yhteensä 14 tapahtumamarkkinoinnin asiantuntijaa ja selvitti, mitä tapahtumamarkkinoinnin kentällä tapahtuu vuonna 2020. Esiin nousevat vahvasti tavoitteellisuuden tärkeys, vastuullisuus sekä elämyksellisyyden, pelillistämisen ja digitaalisuuden monet mahdollisuudet. 

Toisaalta tapahtumamarkkinoinnin asiantuntijat näkevät inhimillisyyden ja ihmisten välisten kohtaamisten merkityksen kasvavan digitalisaation vastapainona uudella vuosikymmenellä.

“Aitoa kanssakäymistä on vaikea korvata millään teknisellä ratkaisulla.”

Jukka-Mäkelä_Woltti-Group 1

Jukka Mäkelä

Account director, Woltti Group

Tulevaisuuden tapahtumamarkkinointiin liittyy samoja haasteita kuin kaikkeen muuhunkin markkinointiin: miten saada ihmisten huomio ja mielenkiinto kaiken muun tarjonnan keskellä? Tästä syystä pelkkä tiedon jakaminen ei enää riitä tapahtuman järjestämiseksi.

Erityisen merkittävänä kehityssuuntana tapahtuma-alan vaikuttajat kokevat kuitenkin sen, että tapahtumia ei enää nähdä yksittäisinä, irrallisina tekoina. Sen sijaan huolella suunniteltu tapahtumamarkkinointi on oleellinen osa strategista kokonaismarkkinointia ja yritysten ydintarinaa.

Tähän koosteeseen on kerätty yhdeksän tärkeintä tapahtumamarkkinoinnin tulevaisuuden trendiä. Ne toivon mukaan haastavat nykyisiä toimintamalleja ja antavat pohjaa entistä tuloksellisemmalle tapahtumamarkkinoinnille alkaneella vuosikymmenellä.

Asiantuntijat

Tapahtumamarkkinoinnin trendit 2020 on koottu haastattelemalla seuraavia tapahtuma-alan vaikuttajia.

Joona-Kettunen_Troot-Finland-Oy

Joona Kettunen

Head of Event Sales
Troot Finland

Heli-Koivuniemi_Evento

Heli Koivuniemi

Päätoimittaja
Aromi-, Shaker- ja Evento-lehdet

Inna-Pirjetta-Lahti_PING-Helsinki-1

Inna-Pirjetta Lahti

Founder, CEO, Head of Inspiration
PING Helsinki

Sanna-Laakkio_MARK-Suomen-Markkinointiliitto-ry

Sanna Laakkio

toiminnanjohtaja
MARK Suomen Markkinointiliitto

Osnat-Mangs ja Dana-Pikkarainen_Sisters-Inc

Osnat Mangs & Dana Pikkarainen

Event Architect, Partner
Sisters Inc.

Jukka-Mäkelä_Woltti-Group-1

Jukka Mäkelä

Account director
Woltti Group

Mika-Rubanovitsch_Johtajatiimi

Mika D. Rubanovitsch

toimitusjohtaja
Johtajatiimi

Kati-Sorjanen_Tapahtumantekijät-Oy

Kati Sorjanen

Account Director
Tapahtumantekijät

Jenny-Tallholm_Salesforce

Jenny Tallholm

Head of Marketing
Salesforce

Petri-Hollmen

Petri Hollmén

CEO, Founder, National Entrepreneur Award Winner
Lyyti

Tarja-Virmala_MTL_V2

Tarja Virmala

toimitusjohtaja
Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL

Helena-Wallo_Faustus-Oy

Helena Wallo

tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä
Faustus

Joachim_Warnberg–Easyfairs-Nordics

Joachim Warnberg

CEO
Easyfairs Nordics

“Tulevaisuuden tapahtuman on oltava niin laadukas, että se kestää kansainvälisen vertailun, mahdollistaa tuloksenteon ja jättää muistijäljen.”

Inna-Pirjetta-Lahti_PING-Helsinki-1

Inna-Pirjetta Lahti, Founder, CEO, Head of Inspiration, PING Helsinki

Trendi 1: Vaikuttavuus

Tapahtumat ovat kiinteä osa strategista markkinointia

Uudella vuosikymmenellä tapahtumat eivät ole enää yksittäisiä, irrallisia tekoja vaan harkittu osa yrityksen kokonaismarkkinointia ja brändin rakennusta. Nyt tapahtumamarkkinoinnilla haetaan liiketoiminnallista tulosta ja mitattavaa vaikuttavuutta siinä missä muillakin markkinointitoimenpiteillä. 

Heli-Koivuniemi_Evento

Tapahtumat ovat nousseet keinoksi saavuttaa strategisia tavoitteita niin organisaatioissa, yrityksissä kuin kunnissa, miksei valtionkin tasolla. Tapahtuma nähdään pikemmin perusteltuna investointina ja brändin rakentajana, ei tyhjänpäiväisenä, kertaluontoisena kuluna.

Heli Koivuniemi
päätoimittaja
Evento-lehti

“Tapahtumamarkkinointi on ammattimaistunut erittäin paljon. Tapahtumat ovat yhä useammin markkinointijohdon pöydällä osana vaikuttamista.”

Petri Hollmén
CEO, Founder, National Entrepreneur Award Winner, Lyyti Oy

“Tapahtumat nähdään suurempana kuin vain ’jonkin kivan tilaisuuden järjestämisenä’. Ilahduttaa, että toisinaan ne liitetään jopa organisaation markkinointistrategiaan ja ydintarinaan ja että niille on annettu suuri rooli osana organisaation markkinointia.”

Helena Wallo
tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä
Faustus Oy

footer-logo-white

Tapahtumamarkkinointi – tai voimme puhua myös kokemuksellisesta markkinoinnista – on globaalisti kasvava trendi. Yritys- ja markkinointipäättäjät satsaavat jaettuihin kokemuksiin, sillä ne todistetusti lisäävät sitoutumista brändiin ja lisäävät ostovalmiutta.

Maria_Mroue_3

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Messukeskus

Trendi 2: Sisältö

Tiedon jakaminen ei enää riitä

Tietoa on saatavilla verkosta rajattomasti, joten tapahtumiin ei uudella vuosikymmenellä tulla pelkästään informaation perässä. Tulevaisuuden tapahtuman tulee tarjota osallistujalle selkeää lisäarvoa, parhaimmillaan jopa personoituna. Ihmiset ovat tarkkoja siitä, miten käyttävät aikaansa, joten tapahtumat, joiden sisältö ei ole tarkoin mietitty jäävät ilman osallistujia. Onnistunut tapahtuma paitsi puhuttelee, tuottaa kävijälle myös aitoa arvoa.

Sanna-Laakkio_MARK-Suomen-Markkinointiliitto-ry

“Aika on rahaa ja verkostoja aletaan rakentaa ja ylläpitää harkitummin, myös verkossa uusilla tavoilla. Jotta on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ihminen alkaa todella kriittisesti mittaamaan lisäarvoa ajankäytölleen. Lähes kaiken tarvittavan tiedon voi saada verkosta, joten mikä on se asia, joka saa ihmisen tulemaan tapahtumaan?”

Sanna Laakkio
toiminnanjohtaja
MARK Suomen Markkinointiliitto ry

“Tapahtuman pitää pystyä tarjoamaan osallistujille myös muuta kuin tietoa. Me PING Helsingissä ajattelemme, että onnistunut tapahtuma rakentuu oppimisen, elämysten, verkostoitumisen ja inspiraation kokonaisuudesta.”

Inna-Pirjetta Lahti
Founder, CEO, Head of Inspiration
PING Helsinki

“Turhiin tapahtumiin ei saavuta, eikä siihen auta ’hokkuspokkus’-keinot. Voisiko olla niin, että vain tavan ja perinteen vuoksi tehdyt tapahtumat vihdoin jäävät toteutumatta.”

Helena Wallo
tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä
Faustus Oy

“Kilpailu vapaa-ajan kanssa kiihtyy. Jokainen etsii tapahtumasta hyötyjä paitsi ammatillisesti, myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Se vaikuttaa muun muassa tapahtumapaikkojen äänimaailmaan, sijaintiin, tarjotun sisällön muotoon, tapahtumien kestoon ja ajankohtaan.”

Heli Koivuniemi
päätoimittaja
Evento-lehti

Trendi 3: Tavoitteellisuus

Onnistumista mitataan entistä laajemmin

Tulevaisuudessa tapahtumia järjestetään aitoon tarpeeseen tukemaan liiketoiminnallisia tavoitteita, joita on mahdollista mitata tarkasti asiakaskokemuksen kaikissa vaiheissa. Osallistujamäärä tai edes tapahtuman tuotto eivät välttämättä ole enää ainoita onnistumisen mittareita – nyt haetaan tuloksia, jotka konkretisoituvat pitkällä aikavälillä esimerkiksi asiakkaiden sitoutumisena.

Osnat-Mangs ja Dana-Pikkarainen_Sisters-Inc

“Alan arvostus ja ymmärrys tavoitteellisten tapahtumien hyödyntämisessä markkinoinnin keinona on kasvanut. Yhä useampi näkee tapahtuman strategisena toimenpiteenä eikä pelkästään logistisena, asettaa tavoitteita ja mittaa tuloksia.”

Osnat Mangs, Event Architect, Partner
Dana Pikkarainen, Event Architect, Partner
Sisters Inc.

“Enää ei riitä, että kävijämäärä on ainoa tapahtuman onnistumisen mittari. Mitattavuus ja optimointi ovat astuneet yhä tärkeämpään osaan tapahtumamarkkinointia. Mittaamisen ollessa johdonmukaista tapahtumamarkkinoinnista saadaan entistäkin personoidumpaa.”

Joona Kettunen
Head of Event Sales
Troot Finland

“Taidokkaasti mietitty sisältö ja saavutetut tulokset ovat ratkaisevia. Tavoiteltu tulos ei välttämättä ole enää puhdas, lyhyellä tähtäimellä kerätty liikevoitto, vaan se voi olla arvo, merkityksellisyys, jonka avulla sitoutetaan sidosryhmät ja asiakkaat puolestapuhujiksi.”

Heli Koivuniemi
päätoimittaja
Evento-lehti

“Olemme ottamassa vasta alkuaskeleita mitattavuudessa. Sadasta yrityksestä vasta 1–2 todentaa tapahtumien tuottavuutta, mutta tulevaisuudessa lisää edelläkävijöitä liittyy joukkoon. Meillä tämä näkyy esimerkiksi erittäin vahvasti tuotekehityksessä, johon vaativimmat asiakkaamme vahvasti vaikuttavat. ROMIa moni jo yrittää laskeskella, mutta tapahtumien vaikuttavuus on monilla täysin pimennossa.”

Petri Hollmén
CEO, Founder, National Entrepreneur Award Winner, Lyyti Oy

footer-logo-white

Sitä saat mitä mittaat – vanha viisaus pätee myös tapahtumamarkkinoinnissa.

Tapahtumamarkkinoinnille pitää asettaa tavoitteita ja suunnitella mittarit siinä missä kaikissa muissakin projekteissa. Alalla panostetaan paljon vaikuttavuusmittareiden kehittämiseen, mutta työtä on vielä tehtävänä. Yritysjohdon näkökulmasta myynnin kasvun, ROI:n ja brändin kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja mittarit ovat oleellisia.

Anni_Vepsäläinen_2

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Messukeskus

Trendi 4: Vastuullisuus

Vastuullisuus on muutakin kuin ympäristötietoisuutta

Sitran julkaiseman Megatrendit 2020 -selvityksen mukaan ekologinen kestävyys on yksi tämän hetken suurimmista trendeistä. Tapahtumamarkkinoinnissa ympäristövastuu, mutta myös muut vastuullisuuden aspektit korostuvat. Ilmastokompensaatio on tärkeä elementti, mutta yksin se ei enää riitä – vastuullisuus on huomioitava tapahtuman kaikissa vaiheissa. 

Tapahtumien kohdalla erityisesti turvallisuus on yksi merkittävimmistä vastuullisuuden osa-alueista. Turvallisen tapahtumakokonaisuuden luominen onkin jokaisen tapahtumajärjestäjän velvollisuus nyt ja tulevaisuudessa.

Kati-Sorjanen_Tapahtumantekijät-Oy

“Vastuullisuus on megatrendi, joka mullistaa tapahtumamarkkinointia kaikilla tasoilla. Asiakkaissa on tapahtunut selkeä muutos: vastuullisuus on peruskivi, jonka varaan kaikki muu rakennetaan. Vastuullisuuden vuoksi ollaan nyt valmiimpia tekemään ratkaisuja, jotka aiemmin eivät olleet mahdollisia.”

Kati Sorjanen
Account Director
Tapahtumantekijät Oy

“Vaikka vastuullisuus ei ole mitenkään uusi asia tapahtumamarkkinoinnissa, on kestävistä tapahtumista tulossa entistä suositumpia. Kompensointi ei yksin riitä, jos sillä vaan laastarin omaisesti paikataan kuormitusta. Kun kuluttajat vaativat brändejä kehittämään kestävämpiä käytäntöjä, he odottavat myös tapahtumien suunnittelua tavalla, jolla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Kestävät ratkaisut, kierrätettävyys, lokaalisuus ja verkkotapahtumat nousevat luonnolliseksi osaksi suunnittelua ja tarjoamaa.”

Osnat Mangs, Event Architect, Partner &
Dana Pikkarainen, Event Architect, Partner
Sisters Inc.

“Vastuullisuus on nousemassa osaksi tapahtuman jokaista yksityiskohtaa. Nyt ei puhuta enää ilmeisistä, jo pinnalla olevista asioita kuten ilmastosta, ruoasta tai siitä, ovatko pillit muovisia. Vastuullisuus näkyy aitoudessa, läpinäkyvyydessä, pitkäjänteisessä suunnittelussa ja ennakoinnissa. Myös turvallisuus on vastuullisuutta, ja se korostuu yhä epävakaammassa maailmassa ja kattaa järjestäjien, puhujien ja osallistujien turvallisuuden kuten myös esimerkiksi ruokaturvallisuuden. Vastuullisuus ulottaa lonkeronsa asioihin ja valintoihin, joita ei vielä tänä päivänä osata edes ajatella.”

Heli Koivuniemi
päätoimittaja
Evento-lehti

“Vastuullisuus ja ekologisuus on otettava huomioon koko tapahtuman läpi, kutsuprosessista tapahtuman jälkihoitoon. Pelkkä päästöjen kompensointi ei riitä.”

Jukka Mäkelä
Account director
Woltti Group

“Vastuullisuus vaikuttaa tapahtumiin sekä koko alaan. Se sekä velvoittaa, että toisaalta mahdollistaa. On tahoja, jotka eivät vielä huomioi vastuullisuutta tapahtumissa, mutta enää sitä ei voi ohittaa. Ne jotka jo ovat huomioineet ympäristövastuun, voivat siirtyä huomioimaan kulttuurisen, sosiaalisen tai taloudellisen vastuun tapahtumissaan.”

Helena Wallo
tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä
Faustus

footer-logo-white

Juuri nyt on inhimillisestä näkökulmasta tärkeää, että jokainen taho kantaa toiminnassaan vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta, ihmisistä sekä taloudesta. Emme kaipaa lisää syyllistämistä tai rajoituksia, vaan vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Siksi myös tapahtumissa on tehtävä asioita asiakkaiden puolesta. Voimme minimoida energiankulutuksen ja valita uusiutuvia energianlähteitä. Voimme valita paikan, jonne on mahdollista kulkea julkisilla. Voimme tarjota hanavettä ja mahdollisuuden vesipullojen täyttöön. Voimme suosia kasvis- ja lähiruokaa. Ja voimme myös huomioida kiertotalouden ja kierrätyksen esimerkiksi tapahtuman rakenteissa ja somistuksessa.

Myös ihmisten viihtyvyys ja turvallisuus ovat tärkeitä vastuullisen tapahtuman elementtejä. Messukeskuksessa olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi esteettömyyteen, siisteihin ja riittäviin wc- ja lastenhoitotiloihin sekä kattavaan ensiapuun. Tilamme on rakennettu suuria tapahtumia varten, joten turvallisuusasiat on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi toteutamme ennen jokaista tapahtumaa turvallisuuskävelyn, koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti ja teemme laajasti ja läpinäkyvästi yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Maria_Mroue_3

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Messukeskus

Trendi 5: Pelillistäminen

Pelimaailmasta tutut elementit sulautuvat tapahtumiin

Dentsu Aegis Networkiin kuuluva mediatoimisto Carat listaa pelillistämisen yhdeksi vuoden 2020 trendeistä. Caratin mukaan pelillistäminen tulee osaksi viihdettä ja tarinankerrontaa. 

Myös tapahtumamarkkinoinnin kentällä pelillistämisen mahdollisuuksia hyödynnetään jatkossa siten, etteivät tapahtumaan osallistujat ole enää vain sivustaseuraajia vaan oleellinen osa itse tapahtuman kulkua. Koska teknologia kehittyy ja arkipäiväistyy jatkuvasti, kuluttajat osaavat jo edellyttää sen kekseliästä hyödyntämistä tapahtumissa.

Mika-Rubanovitsch_Johtajatiimi

“Tapahtumaan osallistumisesta tulee jatkossa elämys, joka parhaassa tapauksessa alkaa jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Pelillistämisen elementit näkyvät vahvasti osana tapahtumaa niin, että osallistumista voi verrata tarkoin rakennettuun pelimaailmaan: matkalla voi kerätä pisteitä, löytää aarteita, tavata muita pelihahmoja ja suorittaa tehtäviä. Eikä peli suinkaan loppuisi itse tapahtumaan vaan jatkuisi sen jälkeenkin.”

Mika D. Rubanovitsch
toimitusjohtaja
Johtajatiimi

“Pelillistäminen ja sen avulla vaikuttaminen, vaikka tapahtumien kulkuun lisääntyy. Tämä selittyy videopelikulttuurin ja siihen liittyvän viihdebisneksen kasvulla. Myös tekoäly ja 5G tuovat uusia mahdollisuuksia jo lähivuosina.”

Jukka Mäkelä
Account director
Woltti Group

“Digitaalisessa maailmassa kohtaamisilta odotetaan enemmän kuin aikaisemmin. Esimerkiksi VR voisi tarjoilla tähän paljon uutta niin kauan kun välineet kotikäytössä ovat harvinaisuus.”

Sanna Laakkio
toiminnanjohtaja
MARK Suomen Markkinointiliitto

footer-logo-white

Pelillistäminen liitetään usein kuluttajakäyttäytymiseen, mutta jopa herkullisempaa on pohtia, miten pelillistäminen tuo uusia näkökulmia myyntiin, markkinointiin ja asiakaskokemuksen optimointiin B2B-puolella. Esimerkiksi messujen aikana voisimme pitää virtuaalista leaderbordia, jossa palkitaan tavoitteisiinsa päässeitä asiakkaitamme.

Anna_Lehto_Photo-by-Risto-Wuolle

Anna M. Lehto, digipäällikkö, Digital Leader of the Year nominee 2019, Messukeskus

Trendi 6: Vuorovaikutteisuus

Inhimilliset kohtaamiset ovat oleellinen osa kokemusta

Digitalisaation myötä myös ihmisten välinen vuorovaikutus on siirtynyt suurelta osin verkkoon. Siksi aidoille kohtaamisille on jatkossa entistä enemmän tilausta. Tapahtumien vahvuus onkin, että ne tarjoavat inhimilliselle kanssakäymiselle luonnollisen alustan. Kekseliäät osallistamisen tavat kuuluvat tulevaisuudessa saumattomasti osaksi yhteisöllistä tapahtumakokemusta.

Tarja-Virmala_MTL_V2

“Digitalisaatio karkottaa ihmiset kauas toisistaan, ruutu kaappaa huomion. Tälle tarvitaan vastavoima: tilanne, jossa ihmiset tapaavat ja voivat nuuhkia toisiaan.”

Tarja Virmala
toimitusjohtaja
Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL

“Olemme niiden perusasioiden äärellä, joihin kuuluvat vahvasti inhimillisyys ja vuorovaikutteisuus, koska ihmisillä on edelleen tarve kokoontua.”

Helena Wallo
tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä
Faustus

“Aitoa kanssakäymistä on vaikea korvata millään teknisellä ratkaisulla.”

Jukka Mäkelä
Account director
Woltti Group

“Tapahtumat tarjoavat elintärkeän vastapainon kiihtyvälle digitalisoitumiselle ja tuovat ihmiset ruudun takaa kosketusetäisyydelle. Ylin johto ymmärtää syvällisesti kohtaamisten merkityksen menestymisen kannalta."

Kati Sorjanen
Account Director
Tapahtumantekijät

footer-logo-white

Kasvokkain kohtaamisten merkitys on korostunut digitaalisuuden myötä. Markkinoinnissa digitaalisuus ja vuorovaikutus täydentävät hyvin toisiaan – molempia tarvitaan.

Hyvä esimerkki löytyy musiikkialalta: live-keikkojen määrä on noussut digitalisaation myötä. Samaa kehitystä näemme lukuisilla muilla toimialoilla. Esimerkiksi matkailualalla on edelleen tarvetta laadukkaille face-to-face-kohtaamisille, vaikka alan myynti ja markkinointi ovat siirtyneet pitkälti verkkoon.

Anni_Vepsäläinen_2

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Messukeskus

Trendi 7: Elämyksellisyys

Vahva tunnejälki on onnistumisen edellytys

Kokemuksellisuus on tapahtumamarkkinoinnin kriittinen menestystekijä. Tapahtuma ei ole enää tilaisuus, jossa vieraillaan. Sen sijaan tapahtuman tulee olla kokemus, johon aktiivisesti osallistutaan. Elämyksellisyys ja sen mahdollistavat elementit modernin teknologian hyödyntämisestä osallistamisen eri muotoihin ovat tulevina vuosina onnistuneen tapahtumamarkkinoinnin edellytys. Vahvan kokemuksellisuuden kautta tapahtuman viesti saavuttaa lisäksi ne, jotka eivät ole paikan päällä.

Joachim_Warnberg–Easyfairs-Nordics

“Exhibitors increasingly look for Return-On-Time and visitors seek personalized, unique experiences.”

Joachim Warnberg
CEO
Easyfairs Nordics

“Entistä tärkeämpää on jättää unohtumaton muistijälki, koska kylvemme koko ajan informaatiotulvassa.”

Tarja Virmala
toimitusjohtaja
Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL

“Tapahtuman onnistumista määrittelee kaksi tekijää: tunteet ja tunnettuus. Ensinnäkin tapahtuman on herätettävä osallistujissa tunteita, jotka synnyttävät muistijäljen ja sitä kautta tulosta. Toisekseen onnistumisen kannalta on määräävää se, miten vaikuttava tapahtuma pystytään rakentamaan paitsi osallistujien myös niiden näkökulmasta, jotka eivät ole olleet paikalla."

Inna-Pirjetta Lahti
Founder, CEO, Head of Inspiration
PING Helsinki

“Ständeilla jaettavat karamellit eivät houkuttele seuraavia sukupolvia osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tarvitaan elämyksellisyyttä ja interaktiivisia tapahtumapisteitä, joiden toiminnallisuudet ovat verrattavissa moderniin kivijalkakauppaan. Tapahtumat eivät voi rajoittua yhteystietojen keräämiseen – sen sijaan tarvitaan toimintaa, johon osallistujat pääsevät tarttumaan heti paikan päällä."

Mika D. Rubanovitsch
toimitusjohtaja
Johtajatiimi

“Yhä enemmän keskitytään siihen, mitä osallistujan mielessä liikkuu. Mitä tunnetiloja tapahtuma herättää osallistujassa. Teknologia ja tekniikka ovat siirtymässä sivurooliin ja sisällön alustoiksi.”

Heli Koivuniemi
päätoimittaja
Evento-lehti

Trendi 8: Digitaalisuus

Digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet tehokkaammin käyttöön

Vuonna 2020 digitaalisuus on jo tietynlainen itsestäänselvyys. Ennakkoluulottomasti hyödynnettynä teknologia tarjoaa kuitenkin uusia, ennennäkemättömiäkin mahdollisuuksia, jotka tekevät tapahtumasta elämyksellisen ja kokemuksellisen – näin tapahtuman viesti välittyy parhaimmillaan myös niille, jotka eivät ovat paikan päällä. Niin kauan kun modernein teknologia ei vielä löydy jokaisen kodin vakiovarusteena, se kannattaa valjastaa kekseliäästi osaksi tapahtumaa.

Sitran Megatrendit 2020 -selvityksen mukaan yksi aikakauden kehityssuunnista on se, että teknologia sulautuu kaikkeen. Teknologia kehittyy nopeasti ja muokkautuu osaksi yhteiskuntaa ja arkielämää. Teknologian ja datan järjestelmällinen hyödyntäminen mahdollistavat entistä personoidumman käyttäjäkokemuksen myös tapahtumamarkkinoinnissa. Tekoäly, automatisaatio ja virtuaalitodellisuus ovat täynnä vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.

Helena-Wallo_Faustus-Oy

“Teknologia vaikuttaa tapahtumiin edelleen. Se tekee järjestämisestä helpompaa ja tehokkaampaa. Tulee kasvojen tunnistamista, maksamista, robotiikkaa jne. Tapahtuma on ehdottomasti osallistujan taskussa sovelluksien avulla.”

Helena Wallo
tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä
Faustus

“Teknologian ja asiakasdatan hyödyntäminen laajasti tapahtumamarkkinoinnissa tulee jatkossakin luomaan uusia mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Tekoälyn arkipäiväistyessä dataa voidaan jo nyt ketterästi hyödyntää esimerkiksi tapahtuman optimaalisen kohderyhmän muodostamisessa, parhaiten toimivien kanavien valinnassa tai vaikkapa tapahtuman jälkeen liidien priorisoinnissa. Tulevaisuudessa tulemme varmasti näkemään myös laajemmin tekoälyn, automaation ja ääniohjauksen hyödyntämistä tapahtumissa – kuitenkaan unohtamatta inhimillistä, aitoa kohtaamista ihmisten välillä.”

Jenny Tallholm
Head of Marketing, Finland
Salesforce

“Tulevaisuuden tapahtumamarkkinointi huomioi entistä enemmän myös kohderyhmää, joka ei ole fyysisesti tapahtumassa läsnä. Tapahtuma nähdään, kuullaan ja koetaan verkon yli.”

Joona Kettunen
Head of Event Sales
Troot Finland

“Digitalisaatio ja tekoäly tuovat tapahtumamarkkinointiin valtavasti mahdollisuuksia. Kokemuksellisuus ja viestien personointi ovat tapahtumamarkkinoinnissa vielä melko tutkimatonta kenttää; niitä pitääkin jatkossa kokeilla rohkeasti. Tulevaisuuden tapahtumassa voisi esiintyä vaikkapa virtuaalinen bändi Japanista – paitsi mieletön elämys osallistujille, samalla myös hieno ilmastoteko.”

Inna-Pirjetta Lahti
Founder, CEO, Head of Inspiration
PING Helsinki

footer-logo-white

Teknologian jäävuoren huippu ovat wow-elementit: tapahtumissa lisätyn todellisuuden toteutukset ja esimerkiksi massiiviset hologrammit. Pinnan alla teknologia tulee mullistamaan esimerkiksi perusprosesseja merkittävästi. Prosessit siirtyvät verkkoon, jolloin asiakas voi yhä paremmin hallita omaa asiakkuuttaan – jopa nähdä reaaliajassa, milloin oma osasto on valmis ja rakennettu.

Anna_Lehto_Photo-by-Risto-Wuolle

Anna M. Lehto, digipäällikkö, Digital Leader of the Year nominee 2019, Messukeskus

Trendi 9: Inhimillisyys

Tapahtuma tehdään aina ihmiselle

Digitalisaation vastapainona ihmisen huomioiminen nousee tapahtumamarkkinoinnissa entistä suurempaan arvoon. Tekoälyn aikakaudella inhimillinen, ihmistä aidosti kuunteleva lähestymistapa korostuu. Myös yksilön hyvinvointi otetaan jatkossa tiiviimmin fokukseen sekä tapahtumien rakenteissa että ohjelmassa.

Jenny-Tallholm_Salesforce

“Inhimillisyys ja aidot kohtaamiset luovat yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen tunteen. Isonkin tapahtuman pitää olla henkilökohtainen ja merkityksellinen yksittäiselle osallistujalle.”

Jenny Tallholm
Head of Marketing, Finland
Salesforce

“Tapahtumia suunnitellaan ihmisille. Ihminen on pohjimmiltaan hyvinkin samanlaisista palikoista rakentunut inhimillinen olento, oli hänen tittelinsä mikä hyvänsä. Ihminen haluaa, että häntä ja hänen aikaansa arvostetaan, häntä kohdellaan hyvin ja että hänen mielipiteistään ollaan kiinnostuneita. Ihminen on valmis kokeilemaan, kuuntelemaan, vaikuttumaan, muuttumaan ja hyppäämään pois omalta mukavuusalueeltaan, kun hän luottaa siihen, että häntä kohdellaan inhimillisesti. Tämä ikiaikainen neuvo ei mene koskaan pois muodista.”

Kati Sorjanen
Account Director
Tapahtumantekijät

“Meillä ihmisillä on jotain, mitä koneilla ei: sydämen taitoja. Siksi inhimillisten kohtaamisten merkitys tuleekin korostumaan tulevaisuuden tapahtumamarkkinoinnissa.”

Inna-Pirjetta Lahti
Founder, CEO, Head of Inspiration
PING Helsinki

“Hyvinvointitoimet kuten aivotauot, meditaatiopajat, hiljaiset tilat ja ”kytkemättömät” tekniset alueet sisällytetään vahvemmin osaksi tapahtumia ja esimerkiksi seminaareja. Näin annetaan tilaa luovuudelle ja inspiroitumiselle sen sijaan, että juostaan sisältöä läpi hengästyttävällä tahdilla.”

Osnat Mangs, Event Architect, Partner &
Dana Pikkarainen, Event Architect, Partner
Sisters Inc.

Asiantuntijoiden vinkit tulokselliseen tapahtuma­markkinointiin 2020

Huomioi vastuullisuus

“Vastuullinen kuluttaminen on trendi numero yksi. Kuluttajat haluavat tapahtumia, jossa vastuullisuus näkyy kaikessa.”

Tarja-Virmala_MTL_V2

Tarja Virmala

toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry

Katso ympärillesi

"Osallistu alan verkostoihin ja tapahtumiin sekä kilpailuihin Suomessa ja maailmalla. Kun maailma kuitenkin muuttuu, on pidettävä silmät, korvat ja mieli avoinna."

Helena-Wallo_Faustus-Oy

Helena Wallo

tapahtumatohtori, toimitusjohtaja ja yrittäjä, Faustus Oy

Mahdollista vuorovaikutus

"Verkostoitumiselle on jätettävä riittävästi aikaa, jotta siitä saa kaiken irti."

Mika-Rubanovitsch_Johtajatiimi

Mika D. Rubanovitsch

toimitusjohtaja, Johtajatiimi

Muista mitata

“Aloita mittaaminen aiemmin kuin myöhemmin. Aloita yksinkertaisista asioista ja aloita asettamalla jokaiselle tapahtumalle selkeä tavoite. Mittaa ja todenna se, niin opit joka päivä lisää. Älä yritä luoda täydellistä atribuutiomallinnusta heti, vaan etene yksinkertaisesta ja toteutettavissa olevasta kohti sivistyneempää mittaamista ja tavoiteasetantaa.”

Petri-Hollmen

Petri Hollmén

CEO, Founder, National Entrepreneur Award Winner, Lyyti

Osallista kävijät

“Osallistaminen on tapahtumamarkkinoinnin säkenöivä ydin, jonka avulla tehdään parhaat tulokset. Tapahtumamarkkinointi perustuu ihmisten osallistamiselle, mutta rohkeus sen aitoon hyödyntämiseen kasvaa koko ajan. Samaan aikaan kehitetään uusia ja luovia keinoja osallistamisen tueksi.”

Kati-Sorjanen_Tapahtumantekijät-Oy

Kati Sorjanen

Account Director, Tapahtumantekijät Oy

Muista yhteistyö­kumppanit

“Yhteistyön ja yhdessä tekemisen merkitys on suuri, eikä kaikkea tarvitse tehdä itse. Kun kaikki tekevät yhdessä, myös kaikki voittavat.”

Inna-Pirjetta-Lahti_PING-Helsinki-1

Inna-Pirjetta Lahti

Founder, CEO, Head of Inspiration, PING Helsinki

Hyödynnä teknologiaa

“Embrace technology. It is sometimes complex and expensive but will inevitably become a “ticket to play” in the event business.”

Joachim_Warnberg–Easyfairs-Nordics

Joachim Warnberg

CEO, Easyfairs Nordics

Uskalla kokeilla

“Älä kangistu vanhoihin kaavoihin vaan anna mennä! Riko rajoja rohkeasti, mutta vastuullisesti.”

Joona-Kettunen_Troot-Finland-Oy

Joona Kettunen

Head of Event Sales, Troot Finland